AVFUKTNING AV TORRLUFTLAGER

EN LUFTAVFUKTARE KONTROLLERAR DEN RELATIVA FUKTIGHETEN I LAGERLOKALEN OCH GÖR SÅ ATT VARORNA KAN FÖRVARAS MED BIBEHÅLLEN KVALITET.

Förråd med torr luft används för en mängd olika material: läkemedel, livsmedel, konst, elektronisk utrustning och för försvarsutrustning. Hygroskopiskt material drar till sig fukt, vilket ofta skapar gynnsamma förhållanden för bakterier och mögel. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten (RH) under 50 % i utrymmet kan bakterietillväxt och mögel förhindras. Med en kontrollerad luftfuktighet kan även kondens och korrosion stoppas.

Kondensation
Om luftens daggpunkt hålls under yttemperaturen på en kall yta, till exempel ett kallvattenrör, blir det ingen kondens.

Korrosion
Varor tillverkade i material som järn och stål kräver låg luftfuktighet. Fordon, flygplan, maskiner och verktyg rostar inte om den omgivande luften har en relativ luftfuktighet under 50 %.

Mögel
Organiska material som läder och målningar innehåller mikroorganismer. Vid förvaring av organiska material är det bra att ha i åtanke att för hög luftfuktighet väcker liv i de mikroorganismer som bildar mögel och svamp. Mögel och svamp börjar växa om den relativa fuktigheten överstiger ca 70%, en avfuktare ser till att nivån aldrig överstiger 70%RF. Olika nivåer gäller dock för olika material.

Bakterier
Bakterier börjar växa vid för hög relativ luftfuktighet. Gränsen är olika för olika typer av bakterier men de flesta har svårt att överleva under 50%RF. Denna gräns är viktig att tänka på vid förvaring av olika matvaror.

Dela

Ställ en fråga till oss

Click to access the login or register cheese
Receive the latest news

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Get notified about new DST articles

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO