Omvandla till absolut fuktighet
101,325 kPa vid havsytan, 89,87 kPa vid 1000 m över havsytan
Absolut Fuktighetskalkylator (Celsius)
Absoluta fuktighetskalkylator (Fahrenheit)
Konvertera till relativ luftfuktighet
101,325 kPa vid havsytan, 89,87 kPa vid 1000 m över havsytan
Kalkylator för relativ luftfuktighet (Celsius)
Relative humidity
Kalkylator för relativ luftfuktighet (Fahrenheit)

Fuktkalkylatorn

Upptäck det praktiska i vårt verktyg som gör omvandlingen av relativ fuktighet till absolut fuktighet och vice versa.

Information om de parametrar som behövs för att beskriva vatten i luft;

Atmosfäriskt tryck (kPa)

Trycket förändras med vädret med lägre tryck vid dåligt väder och högtryck när solen skiner. Vid lågt tryck blir luften lättare och stiger vilket skapar moln och vind. Vid högt tryck har luften en högre densitet vilket skapar en nedåtgående rörelse och ett mer stabilt väder.

För oss inom avfuktningsbranschen är standarden att beräkna med nominellt tryck som är 101,325 kPa vid havsnivå. Man räknar normalt inte med dåligt eller bra väder.

Vad vi behöver tänka på dock är installationsplatsens höjd över havet. Om du till exempel befinner dig i delar av Nevada i USA, runt Nairobi i Kenya eller runt Amman i Jordanien har du höjder över 1000 m vilket påverkar flödesdiagrammen ganska mycket. Med uteluft i avfuktningssystemet har vi i de flesta fall förkylare för att ta ner fukthalten innan luften torkas i sorptionsrotorn. Om du till exempel förkyler fuktig utomhusluft till 10°C vid havsnivå får du en absolut vattenhalt på 7,6 g/kg. Om du är i Nairobi på 1700 m har du ett nominellt tryck på 82,5 kPa och då kommer du ner till 9,4 g/kg med en förkylare på 10°C före sorptionsrotorn. Du kan kontrollera detta genom att ändra trycket i början på kalkylatorn, skriv i 10°C och 100%RH och klicka sedan på Beräkna.

Tabell över atmosfärstryck på olika höjder;

Temperatur (°C)

Den mest kända parametern för vår luft eftersom den är huvudparametern för att vi ska känna oss komfortabla.

Med högre temperatur kan luften innehålla mer fukt i ångform. Testa detta i kalkylatorn genom att öka temperaturen men behåll samma relativa luftfuktighet och se att fukthalten (g/kg) ökar. Fysiken bakom detta är att med högre temperatur rör sig vattenmolekylerna i luften snabbare och är mindre villiga att gå in i flytande fas.

Relativ luftfuktighet (%RH)

En parameter de flesta känner igen då vi indirekt kan känna den. Vid låg relativ luftfuktighet avdunstar svetten på din hud lätt och svettning är ett effektivt sätt att hålla rätt kroppstemperatur tack vare evaporativ kylning. Vid högre relativ luftfuktighet är kylningen mindre effektiv.

Vid 100%RH går vattnet i luften från ånga till flytande form, kondenserar på en kall yta eller blir dimma i luften. Siffran beskriver vattnets partialtryck i luften jämfört med trycket den kommer att vara mättad. Detta är nästan linjärt med den vattenhalten också så 50%RH kommer att vara hälften av den absoluta luftfuktigheten jämfört med 100%RH-talet vid samma temperatur.

Absolut luftfuktighet (g/kg)

Beskriver vikten av vattenånga i luften. Siffran är vikten av vatten jämfört med vikten av torr luft.

Detta nummer är mycket användbart i en luftbehandlingsprocess eftersom det förblir detsamma om du ändrar temperaturen såvida du inte kyler ned till kondens och tar ut vatten ur luften. Även i kondensdelen av luftbehandlingsaggregat är den bra att använda då det är lätt att beräkna mängden vatten man kondenserar ut.

Daggpunkt (°Cdp)

Den temperatur du behöver kyla ned luften till för att gå från ånga till flytande form. Liksom absolut luftfuktighet ändras inte detta värde med temperaturen såvida du inte når daggpunktstemperaturen och det börjar kondensera. Om luftens temperatur och daggpunkt är densamma har du 100%RH.

Detta är användbart på många sätt. För projekt med mycket torr luft, litiumbatteritillverkning till exempel, är det lättare att prata om daggpunkt istället för absolut luftfuktighet då decimalerna blir många för g/kg. För att undvika kondens i en process är denna parameter också mycket användbar, håll bara luftens daggpunkt lägre än yttemperaturen så förblir ytan torr.

Click to access the login or register cheese
Receive the latest news

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Get notified about new DST articles

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO