Lämplig för installationer med återcirkulering av luften, väger endast 15 kg

Avfuktare DC-10 är servicevänlig, har lång livstid och rostfritt chassi. Lämplig för låga vatteninnehåll i slutna utrymmen.

 

 

Kapacitet

Kapacitet: 0.6kg/h* / Torrluftsflöde: 190m3/h

*Gäller vid 20°C / 60%RF