Sorptionsteknik

DSTs luftavfuktare arbetar alla efter olika sorptionsprinciper, beroende på applikation, aggregat och främst klimat. Grundprincipen är att luften som ska avfuktas leds genom den roterande rotorn, som adsorberar fukten. Fukten i rotorn förs sedan bort av en varm luftström.

Econosorb, Frigosorb och Recuorb är varumärkesskydade enligt Svensk varumärkesregistrering samt enligt European Patent and Trademark Register. Avfuktningsprincipen Frigosorb patenterades även 1996.

Consorb används normalt vid låga regenererings temperaturer, t.ex. om man har överskottsvärme, eller när man avfuktar mycket fuktig luft.

Recusorb DR har som Recusorb R värme­återvinning, men även en fläkt för både torr- och våtluftflödet. Detta gör installationen enklare när man vill ha övertryck i det avfuktade rummet. Principen är även lämplig när man vill
nå mycket låga daggpunkter.

Recusorb R arbetar med inbyggd värmeåtervinning; under rotorns regenerering tas värme upp, värmen återvinns i ”purge-zonen” där inkommande luft förvärms och delvis avfuktas. Energiåtgången minskar och torrluften blir både torrare och svalare jämfört med andra sorptionsavfuktare.

 

Aquasorb arbetar i princip som en Consorb men våtluftflödet kondenseras i en luftkyld kondensor istället för att ledas ut. Det finns därför inget behov av att leda ut den våta luften från det avfuktade rummet. All energi som går in i aggregatet stannar därmed i rummet, vilket är bra om något ska torkas.

 

Econosorb kombinerar värmepump med sorptionsrotor på ett unikt sätt som ger mycket låg energiförbrukning och låg torrlufttemperatur. Förmodligen marknadens mest energisnåla avfuktare, med en förbrukning på ca 1/4 av den
totala energiåtgången jämfört med vanliga sorptions­avfuktare. Econosorb har både kondensation och våtluft.

 

Frigosorb används vid applikationer då det är svårt att leda ut ett våtluftflöde. Tack vare värme­pumpsfunktionen är Frigosorb mycket energisnål, principen förbrukar ca 1/3 av den totala energiåtgången jämfört med vanliga sorptionsavfuktare.

dela