Spara energi med DSTs styrsystem

Ekonomi och miljö

DST erbjuder nya energisnåla lösningar för att möta kundens miljömål och certifieringar. Detta garanterar vi med att hela tiden leverera avfuktare och system med energieffektiva lösningar. Genom DSTs programmerbara PLC system förenklas och förbättras kontrollen av avfuktaraggregaten, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och driftkostnader. PLC-programmen är skräddarsydda för att garantera högsta möjliga energieffektivitet och driftsäkerhet för varje specifikt projekt. PLC-systemet kan antingen användas separat, tillsammans med en digital regulator (EH3 T2 eller EH4) eller sammankopplat med ett building management system (BMS).

De primära funktionerna för en PLC är att:
– tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt
– synkronisera driften av nyckelkomponenter
– övervaka skydd och alarm
– justera avfuktarens kapacitet för att bibehålla önskad luftfuktighet, temperatur eller luftflöde

En leverantör

DST erbjuder ett antal olika lösningar som styr både fukt och temperatur. Detta innebär att du inte behöver samordna flera installationer – allt levereras optimerat, från en leverantör.

PLC typ C2 för industriella avfuktare (CZ, RF, RZ)

C2-1_webb
EH3-T3-webbDSTs PLC typ C2 är standard på alla industriella avfuktare. En användarvänlig knappsats ger enkel åtkomst till menyalternativen och användaren kan enkelt läsa av viktiga meddelanden på den tvåradiga bakgrundsbelysta LCD-skärmen. Om PLC C2 används tillsammans med en av DSTs hygrostater, EH3 T2 eller EH4, alternativt med en extern styrenhet (BMS), så kan avfuktarens kapacitet finjusteras för att exakt bibehålla föreskrivet börvärde.

PLC C4: kontroll av både fukt och temperatur, online eller på plats

C4-at-computer-webb
C4-webbPLC C4 erbjuder dig att enkelt styra din avfuktare på många sätt. Du kan lägga till funktioner som att styra en extern befuktare. Du också kan styra avfuktaren, eller processen, genom att ansluta PLCn till Internet. Genom att enkelt kan koppla upp sig till PLCn, bli det möjligt att se alla parametrar i processen. Eftersom du kan styra, se funktionerna, starta och stoppa avfuktaren via Internet, blir uppstart och service enklare att genomföra. Du kan därmed styra processen och avfuktaren utan att vara på plats. C4 erbjuder också bra utbyggnadsmöjligheter, det är lätt att lägga på olika funktioner. Alla funktioner testas på verkstad innan leverans.

 • För avancerad kontroll av RZ-, CZ- eller Flexisorbavfuktare.
 • Grafisk touch-display, 5.7”
 • Kommunikation via Modbus TCP/IP, eller remote access via Ethernet
 • Kostnadseffektiv kontroll av processen online

 

Fuktkontroll med elektronisk hygrostat och regulator EH3 T2 och hygrostat EH4

EH3-T3-webb
EH3 T2, Elektronisk hygrostat och regulator

 • Relativ fukt (RF) i %
 • Absolut fukt i g/kg
 • Daggpunkt °Cdp
 • Temperatur °C / K / °F
 • PI Regulator för fukt eller temperatur
 • Två stegs hygrostat
 • Två oberoende potentialfria slutande kontakter

 

EH-4 , elektronisk hygrostat
EH-4-webb

 • Tvåstegs hygrostat
 • Sensor med snabb respons
 • Två oberoende potentialfria slutande kontakter
 • %RF display med två dioder indikerar bl.a. för hög RF

 

Energibesparing med EH4, EH3 T2 och PLC C2

EnergySaving1
Energispar 1
Regenereringsvärmaren effekt regleras i två steg. En tvåstegs hygrostat, t.ex. EH4, reglerar i första steget ned till ca halva kapaciteten och i andra steget ned till noll.

Energibesparing 2
Ett kontrollsystem reglerar avfuktningskapaciteten från noll upp till full kapacitet genom att reglera regenereringsvärmaren, binärt eller linjärt. Alternativt kan värmaren styras direkt med en 0-10 volt signal från ett externt styrsystem (BMS). I övriga fall monteras fuktsensorn utanför avfuktaren och kopplas till avfuktarens elcentral.
EnergySaving2
Energibesparing 3
Systemet reglerar avfuktningskapacitet från ca. 20% upp till 100% genom att reglera våtluftflödet och därmed även ångförbrukningen. Regenereringstemperaturen bibehålls på en hög nivå vilket ger en än effektivare avfuktning. Alternativt kan avfuktaren styras av en extern regulator som ger 0-10 volt signal till avfuktaren.
EnergySaving3

Fukt- och temperaturkontroll med PLC C4

DST erbjuder även styrning av både fukt och temperatur. Genom att integrera styrning för utgående temperatur i avfuktningsprocessen går det att minska den totala energiåtgången, tack vare att parametrarna fukt och temperatur samverkar. Kylbatterier byggs in i processdelen av avfuktaren. DST kan erbjuda både DX-kyla och batterier för kylvatten.

Modbus

Med modbuskommunikation via TCP/IP eller RTU kan man se driftdata, starta och stoppa aggregatet samt ge börvärden.

Fjärranslutning

Möjligt att spegla PLC C4 lokalt på en eller flera datorer via en nätverksuppkoppling.

Communication_PLC_globe_webb

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information
om energibesparing för DSTs avfuktare.

product_pdf_se
Spara energi broschyr SE (PDF)

dela