Upp till 60% minskad energiåtgång tack vare avfuktning!

Publicerad 2015-10-30 i 

Minskad energiåtgång hos Vanreusel Snacks
Vanreusel Snacks tillverkar halvfabrikat för främst marknaderna i Nederländerna, Belgien och Frankrike. De hade tidigare problem med frostpåväxt och isbildning i sina fryslager. En kombination av Air Doors luftridåer och DST’s avfuktare blev en utmärkt lösning för dem. Inte nog med att de löste sina fuktproblem, de sparar upp till 60% av energiförbrukningen jämfört med innan installationen.

Luftridåer och avfuktning lösning på frostproblem
Vanreusel Snacks är en välkänd tillverkare av snacks i Belgien och Nederländerna. De hade tidigare problem med att varm luft läckte in i sitt fryslager. Den varma luften orsakade hala golv, dimbildning, frost och ispåväxt. Air In Motion, ett holländskt företag som designar, tillverkar och installerar luftdörrar som ska förhindra luftutbyte mellan två zoner, löste problemet. Tillsammans med D&F Techniek (DST’s representant i Holland) fann de även en permanent lös-ning på problemet med alltför fuktig luft i fryslagret.

Utrymmena som behövde fukt-reglering på Van Reusel Snacks består av ett fryslager samt ett plocklager. Frysrummet har två dörrar. Den ena dörren är normalt sett stängd. Den andra dörren är alltid öppen för att lämna plats åt aktiviteterna mellan plockutrymmet och lagerutrymmet. Passagen är numera försedd med en luftridå som kombineras med en sorptionsavfuktare från Seibu Giken DST (se bild ovan till höger). På natten stängs dörren in till fryslagret. När dörren öppnas på morgonen, startar systemet som förhindrar luftväxling omedelbart.

Energieffektivt och praktiskt
Lösningen att inte ha en plastgardin mellan fryslager och plocklagret har uppskattats av de som arbetar på plats. Eftersom man inte behöver öppna någon dörr och dessutom har fri sikt så förenklar det för arbetare och truckförare. Klimatet har också förbättrats avsevärt då det är torrare nu och därmed mindre rått och man slipper hala golv.

Fördelar med systemet:
• Is och frostfritt. De anställda slipper hala golv.
• Mindre fuktlast och därmed minskar behovet för avfrostning.
• Minskad energiförbrukning tack vare metoden att separera luften mellan fryslager och det varmare plocklagret.
• Upp till 60% energibesparing jämfört med innan installationen!
• Fria passager mellan de olika delarna gör arbetat effektivare, inga specialdörrar eller irriterande plastgardiner.
• Säkerhet: enkla interna transporter.

Läs gärna mer om  D&F Techniek och Air In Motion

dela