DST avfuktar ”hamburgare i världsklass”

Publicerad 2016-06-17 i 

Nacka köttprodukter AB är ett litet företag som tillgodoser hela Sverige med hamburgare. De producerar upp emot 600 ton per år, utifrån 250 recept. För Nacka köttprodukter är miljön en hjärtefråga, alltifrån att inte skriva ut papper, endast använda sig av el från vindkraftverk till att avfukta med
Seibu Giken DST.

Inom livsmedelsbranschen finns det hårda regler kring hygien, både angående hur maten hanteras men även hur lokalerna ser ut. Nacka köttprodukter följer noggrant detta och städar uppemot 2 timmar per dag. De spolar då av hela lokalerna och alla maskiner. Detta och det faktum att de fuktar köttet för att det inte ska fastna på plåtarna, samt att lokalen är kyld, bidrog till att lokalerna hade en hög luftfuktighet. Vilket gjorde att Nacka köttproduktion bland annat hade problem med kondens som satte sig i taket, men även med frost i frysen. Frosten var en konsekvens av att frysdörren öppnas och stängs över 100 gånger per dag, då alla deras hamburgare ska frysas in. Detta gjorde att kylbatteriet blev täckt av frost och att frysen behövde avfrostas ofta.

Garnsviken

Nacka köttprodukter kontaktade Garnsviken, en DST representant, för att få hjälp med sina fuktproblem. Efter att tidigare fått höra att en avfuktare inte skulle få plats i deras lokaler blev de lättade när Garnsviken gav förslag på lösningar. Kunden hade även som krav att aggregaten skulle vara tysta, då det är bostadslägenheter ovanför produktionslokalen.

Ett jämnt klimat

Garnsviken uppfyllde kundens begäran genom att installera avfuktare i frysen, produktionslokalen och kallförrådet. Det gör att fuktigheten inte skiljer sig lika markant mellan de olika utrymmena, vilket gör det lättare att behålla ett bra klimat. För att avfuktarna ska vara tysta installerades de på väggen med ljuddämpning. Avfuktarna är inställda efter kundens behov istället för att gå hela tiden, vilket gör dem både effektivare och energisnåla.

Avfuktade lokaler

Efter att DST avfuktarna installerades har Nacka köttprodukter inte längre problem med kondens i taket och avfrostningsbehovet av frysen har minskat. Elektroniken i produktionslokalen som blir avspolad varje dag fungerar bättre än tidigare, en positiv konsekvens som Nacka köttprodukter inte hade förväntat sig. Stefan Grahn, Nacka köttproduktions ägare, är väldigt nöjd med resultatet och
rekommenderar varmt DSTs avfuktare.

För mer infromation gå till, www.garnsviken.nu eller www.nackakott.se

dela