Ett torrare vattenverk

Publicerad 2018-04-26 i 

Billund Vand lät installera luftavfuktning i sina lokaler för att undvika fuktproblem som lätt uppkommer på ett vattenverk.

Billund Vand är ett vattenverk som funnits i Danmark sedan 2010. När deras verksamhet skulle utökas behövde de luftavfuktning i sina lokaler. Billund Vands rådgivande projektingenjör var då i kontakt Seibu Giken DST representanten Geovent som är exklusiv återförsäljare åt DST i Danmark. Geovent blev ombedda att utforma en anläggning som kan hantera avfuktning samtidigt som den ska hålla ett övertryck i vattenverket. Övertrycket gör att Billund Vand själva kan kontrollera läckage samtidigt som det undviks att få in icke filtrerad luft i byggnaden. Luftavfuktningen bidrar till att det inte blir någon kondens på kalla ytor, rör och behållare i vattenverket. Kondens kan nämligen bidra till att mögel börjar växa och att metall börjar rosta.

Geovent levererade en DST R-061 luftavfuktare som styrs av en PLC och reglerar övertrycket med hjälp av en tryckscensor och två modulerande spjäll. Luftfuktigheten i vattenverket regleras efter en flytande daggpunktskontroll som styr ytans temperatur samtidigt som den relativa luftfuktigheten hålls på en lämplig nivå. Detta ger en mycket energieffektiv drift av avfuktaren. Billund Vand jobbar mycket med energieffektivitet och installationen har uppfyllt både deras önskemål och krav.

dela