Det finns ett land där issporter är ofantligt populära – Ryssland

Publicerad 2017-05-17 i 

2016 öppnade Mega Green köpcentrum i Kusk. Inne i centrumet har de byggt upp en inglasad underhållningsplats som på vinterhalvåret är en isrink på 1800m² där uppemot 300 personer kan åka skridskor samtidigt. När vintern närmar sig sitt slut, byts isen ut och ersätts av en gokartbana. För att köpcentrumet ska klara av fukten ifrån omgivningen och människorna så kontrolleras fuktigheten och tillförseln av frisk luft med hjälp av en Seibu Giken DST luftavfuktare. 

Avfuktas inte underhållningsplatsen när det ligger en isbana finns det en risk att fukt bildas då isen är som ett stort kylbatteri i köpcentrumets varma inomhusluft. När den varma och kalla luften möts bildas kondens som kan bidra till att det blir halt på golvet, metall rostar och textilier möglar. För att dessa problem med fukt ska undvikas i Mega Greens köpcentrum har Gigroterm installerat två DST CZ-102HWR avfuktare, med möjlighet till att efterbehandla luften med kyla eller värme. Avfuktarna styr både daggpunkten och den relativa fuktigheten i arenan så att det inte bildas kondens på de kalla ytorna, samtidigt som den relativa fuktigheten inte blir för hög för att säkerställa att byggnaden skyddas mot korrosion, mögel och röta. Med de installerade avfuktarna får Mega Green både de klimatet de vill ha, samtidigt som de är energieffektiva då de inte går i onödan. Avfuktarna använder i första hand överskottsvärme från kylmaskinerna vilket gör att systemet blir väldigt energi snålt.

Sedan Gigroterm installerade avfuktarna hos Mega Green köpcentrum har det inte funnits några problem med fukt och de är väldigt nöjda med hur allting fungerar.

Läs gärna mer om Mega Green här: kursk.mega-grinn.ru
och Gigroterm här: gigroterm.ru

dela