Avfuktat boende på Bovieran

Publicerad 2015-06-18 i 

Varmt och skönt på Bovieran

I en klimatkontrollerad vinterträdgård kan seniorer 55+ njuta av gröna omgivningar året runt utan att behöva bekymra sig för snöfall, hetta eller regn. Fuktbehandling har levererat avfuktningslösningen. Bovieran består av en traditionell byggnadskropp med  bostadsrätter  och med ett klimatskal av glas som vilar på en stålkonstruktion. Innergården är en stor medelhavstempererad vinterträdgård. Här kan man umgås eller sitta i en enskild lugn grön hörna, utan att frysa, året runt! Det finns idag nio inflyttade Bovieran, elva Bovieranprojekt “på gång” samt nio kommande projekt.

Vinterträdgårdens klimat
Trädgårdens klimat kontrolleras och regleras noga med hjälp av ett stort antal vädringsluckor och en väderanläggning. Taket är utrustat med brutet isolerglas som skyddar mot de allra hetaste solstrålarna och garanterar ett behagligt klimat året runt.

Avfuktning bidrar till friskt inomhusklimat
Bovierans vinterträdgård är inspirerad av rivierans miljö och klimat, med fyra olika teman representerade från så skilda delar av världen som tropikerna, Japan, Sverige och så givetvis rivieran. I innergården finns fler än 3000 växter samt små stigar, en boulebana, dammar och avskilda hörnor såväl som plats för umgänge.  För att garantera ett friskt och hälsosamt inomhusklimat är alla Bovieran i Sverige utrustade med avfuktare av typ Flexis. Temperaturen får inte understiga +18°C. Hos Bovieran tillämpas också nattnedsänkning, d.v.s. lite lägre temperatur nattetid, precis som växterna skulle haft det i sin ursprungliga miljö. Vid olika tider under året skall också vissa växter vila. Fuktlasten blir naturligtvis stor i en vinterträdgård med dammar och stora fuktiga ytor. För att garantera ett friskt och hälsosamt inomhusklimat är alla Bovieran i Sverige utrustade med avfuktare av typ Flexisorb, tillverkade av Seibu Giken DST AB.

Snabb lösning vid förta tecknen på kondens
Vid den första Bovieranbyggnationen upptäcktes vissa fuktproblem, med kondens och takdropp. Tack vare korta beslutsvägar och ett väl fungerande projektteam, inleddes diskussioner med Fuktbehandling samt övriga entreprenörer som berördes. Resultatet blev ett kombinerat avfuktningsaggregat av typ Flexisorb som avfuktar och värmer inuti klimatskalet under hela årscykeln. Luftflödet ligger på 4m³/s. Sorptionsavfuktaren är hetvattenregenererad med en börvärdesförskjutning, d.v.s. aggregatet avfuktar eller värmer endast vid behov.

Flexisorb och fjärrvärme
Vid nästan samtliga installationer till Bovieran har man kunnat nyttja fjärrvärme vilket ger en betydligt minskad energikostnad. Fjärrvärme är dessutom ett bra val ur miljösynpunkt.

Läs gärna mer hos Bovieran eller Fuktbehandling

dela