Avfuktning av krypgrunder

Publicerad 2017-10-23 i 

Det är viktigt att avfukta en krypgrund för att skydda sitt hus mot mögel, svamp och röta.

I Skandinavien är det inte helt ovanligt att hus byggs med en krypgrund. Det innebär att huset står en bit ovanför marken, men ofta med täckta sidor så det inte syns. Eftersom att det är dolt är det svårt att veta hur huset mår under golvet. Det är nämligen så att om krypgrunden inte avfuktas kan det bli väldigt fuktigt och risken för mögel- och svampangrepp är stor. Det kan till och med bli så illa att det bildas röta i golvkonstruktionen vilket kan leda till att konstruktionen försvagas och går sönder.

Vad beror mögelskador på?
Mögel och svamp behöver en luftfuktighet på över 70% för att växa. Luftfuktigheten utomhus är under stora delar av året över 70% och i en krypgrund är det ofta ännu fuktigare. På sommaren kan det till och med bildas kondens i krypgrunden då varm och fuktig luft utifrån kommer in under huset när grunden fortfarande är sval. Luften kyls då ner och fuktigheten ökar. Därav att det är viktigt att avfukta krypgrunden och inte endast ha uteluftventilation.

Luftavfuktning tar bort fuktproblemen
Installationen av en avfuktare är förhållandevis enkel men kräver en hel del kunskap och erfarenhet då alla krypgrunder ser olika ut. Det innebär att även alla installationer kommer att kundanpassas.

Med en DST avfuktare går det även att minimera energiförbrukningen genom att styra avfuktaren med en hygrostat, fuktmätare. Hygrostaten startar automatiskt avfuktaren när fuktigheten blir för hög i krypgrunden och stänger av avfuktaren när fuktigheten har blivit tillräckligt låg. Till hygrostaten går det att koppla en kontrolldosa med lampa som varnar för hög fuktighet i grunden. Dosan installeras väl synligt inne i huset.

Kontakta oss så hjälper vi dig att skydda ditt hus mot onödiga fuktproblem.

 

DR-010B Front, Small
DR-010B avfuktare från Seibu Giken DST som ofta används i krypgrunds-installationer.

dela