Utvecklad för mobilt bruk med inbyggd värmeåtervinning

RLZ-aggregaten är inbyggda i ett ramverk för att göra avfuktarna mobila och möjliga att lyfta med truck eller kran. Aggregaten är tillverkade i aluzink och har intern värmeåtergivning som standard. De har även el som standard och ånga eller gas-regenerering som tillval. För kapacitetskontroll finns alternativen On/Off, flerstegs binär kontroll samt full linjär styrning.

Det finns möjligt att styra avfuktaren via internet: tack vare PLC-styrningen kan användaren har full kontroll över nivån av relativ fukt och temperatur i t.ex. en tillverkningslokal eller på en byggarbetsplats. Serien har nämligen utvecklats för att fylla ett behov av att kunna hyra luftavfuktare av industriell storlek till t.ex. byggarbetsplatser.

 

 

Kapacitet

Kapacitet: 20 - 54kg/h* / Torrluftsflöde: 4500 - 12000m3/h

*Gäller vid 20°C / 60%RF