Levererar utmärkt resultat i alla klimat

RL-60 är en energieffektiv avfuktare tack vare den inbyggda energiåtervinningen. Aggregatet avfuktar också mycket effektivt oavsett klimat.

Kompakt och servicevänlig design
RL-60s kompakta design gör att den är lätt att placera även i trånga utrymmen. Trots detta är RL-60 även servicevänligt utformad och det är lätt att komma åt att byta filter, tätningar och andra huvudkomponenter. Både process och regenereringsfläkten svarar mot Erp-direktiven (EU standard), vilket hjälper till att sänka energikonsumtionen ytterligare.

Tillval:

  • Frekvensomvandlare för kontroll av luftflöden
  • Linjär styrning av värmaren
  • Panelmonterad styrning av fukt och daggpunkt
  • Filterbox med F7 filter och filtervakt
  • Isolerade inlopp för att undvika kondensation

Tillbehör:

 WAC-40 Luftkyld kondensor.
Koppla WAC-40 till din avfuktare när våtluften inte går att leda ut. Passar till avfuktarna RL-60R, RL-60LR och RL-61.

  • Styrning och elförsörjning från avfuktaren
  • Inga värmeförluster, värmen stannar kvar i utrymmet i form av uppvärmd kylluft och torkad processluft
  • Enkelt uttagbart värmarpaket för underhåll
  • Snabb installation

Kapacitet

Kapacitet: 4 - 5kg/h* / Torrluftsflöde: 850 - 1000m3/h

*Gäller vid 20°C / 60%RF