Ytbehandling

Avfuktning kortar ner arbetstiden för ytbehandlingen, garanterar hög kvalitet och ett likvärdigt resultat oavsett årstid.

Avfuktning är det mest effektiva sättet att skapa en miljö med väl kontrollerad fukt, oavsett årstid, för att undvika korrosion vid ytbehandling. Risken för korrosion ökar kraftigt med en relativ fuktighet över 50%.

Alternativa metoder, istället för avfuktning, så som uppvärmning kräver att hela ytan och omgivande luft värms upp vilket i sin tur drar mängder med energi. Kylavfuktning är endast effektivt i klimat där fuktigheten är mycket hög året runt men trots det går det inte att uppnå samma effektivitet som med en sorptionsavfuktare.

 

Fördelar med avfuktning

 • Undvik korrosion
 • Överensstämmelse med beläggning specifikation
 • Inga förseningar beroende på vädret
 • Möjligt att schemalägga arbeten oavsett årstid

 

Fördelar med avfuktning inom shippingindustrin

 • Möjligt att utföra vissa arbeten även ute på havet
 • Möjligt att lagra maskiner och elektriska delar på plats
 • Kan användas till komposit och beläggning efterlevnad

 

Fördelar med avfuktning för ytbehandling och målning

 • Fuktkontroll året runt
 • Blästringen håller bättre
 • Ytbehandling för hela ytan på en gång
 • Högre kvalitet på arbetet då problem med fukt och kondens undviks

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.