Avfuktning av vindar

Mögel i vindsutrymmen blir allt vanligare i Sverige och orsakerna kan vara många.

Ingen fukt — inget mögel! En del husägare använder vinden som förrådsutrymme medan andra inte ens tänker på att den finns. Hur man än gör är det viktigt att kontrollera klimatet så att inte vinden blir för fuktig. Fukt är orsaken bakom alla mögelskador och det är inte bara huset, utan även människorna, som mår dåligt av det. Det är viktigt med förebyggande åtgärder och ett säkert sätt att lösa fuktproblemet är att installera en luftavfuktare. Om huset redan fått mögelskador måste man först också sanera vinden.

Vindsmögel — hur uppstår det?
Mögel börjar växa om det är tillräckligt fuktigt, dvs om den relativa fuktigheten (RF) överstiger ca 70%. Mögel i vindsutrymmen kan bero på flera orsaker.

  1. Idag har våra hus mycket värmeisolering mellan boningsdelen och vindsutrymmet. Detta hindrar värme från att stiga upp till vinden, den blir kallare och därmed relativt sett fuktigare.
  2. Förr värmdes husen ofta med t.ex. en oljepanna och skorstensstocken värmde då upp vinden, samtidigt som ventilationen i bostaden förbättrades. Sammantaget gav detta en lägre fuktbelastning på vinden. Ett byte av uppvärmningssystem kan innebära att risken för fuktproblem på vinden ökar.
  3. Fuktig inneluft kommer upp på vinden genom otätheter i bjälklagret.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.