Avfuktning skyddar vattenverk och pumpstationer

I vattenverk och pumpstationer kan kondens uppstå på kalla ytor. Med hjälp av en DST avfuktare reduceras vatteninnehållet och inomhusmiljön blir torr och fräsch.

Fuktproblem i vattenverk och pumpstationer uppstår i huvudsak under sommarhalvåret då uteluften har ett högt vatteninnehåll. Den fuktiga uteluften tränger in i ett vattenverks styrda- eller ofrivilliga ventilation. Fukten uppstår även genom avdunstning från väggar och från fria vattenytor.

Ett vattenrör med en yttemperatur på +5ºC, kräver att luftens vatteninnehåll reduceras till max 5,5 g/kg för att inte kondens ska uppstå. Avfuktning är ett bra alternativ för att reducera luftens vatteninnehåll, för att om temperaturen höjs påverkas inte vatteninnehållet eller daggpunkten.

Med ett kontrollerat vatteninnehåll i luften uppstår ingen kondens. Därmed undviks korrosionsskador och flagnade färg samtidigt som lokalerna blir fräschare. Även elektronisk utrustning skyddas mot defekter i en torr miljö.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.