Kontrollera fukten i trävarulager med en avfuktare

Sågat och torkat trä är extra känsligt för fuktförändringar då sågat material söker efter jämnvikt med den omgivande luftfuktigheten. Trät anpassar sig därmed både i temperatur och i fuktighet till omgivningen.

Lagring av sågat virke
Torkat och sågat trä för t.ex. möbelproduktion bör inte ha mer än 8-9% i fuktkvot. Annat virke för t.ex. dörrar eller fönster bör ha ca 12% i fuktkvot. Lagras denna typ av trämaterial i en icke avfuktad lokal kan kvaliteten bli mycket varierande. Varierande fuktnivåer kan få träets struktur att ändra sig och det uppstår då problem med att bearbeta materialet i slutproduktionen. Detta kan leda till att slutkunderna inte blir nöjda med varorna. Det största hotet mot träets kvalitet är alltså kraftiga svängningar i klimatet och varierande fuktighet i den omgivande luften.

Avfuktning optimerat för trälager
Syftet med avfuktning av trälager för trävaruindustrin är alltid att uppnå ett konstant inneklimat så att trävaruleverantören kan garantera sina slutkunder hög och jämn kvalitet på sina varor. Recusorb från Seibu Giken DST AB arbetar med värmeåtervinning och kan nyttja både ånga, el, gas eller hetvatten. Med hjälp av en Recusorb avfuktare kan klimatet i lagerutrymmen för trä optimeras för att säkra en hög kvalitet.

Kontrollerat klimat säkrar kvalitén
Både fuktkvoten och nivån av relativ fukt är praktiskt sett oberoende av temperaturen i lokalen. Uppvärmningskostnaderna kan dessutom sänkas om inomhusklimatet regleras efter daggpunkten istället för efter den relativa fukten.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.