Avfuktning av torrluftlager

En luftavfuktare kontrollerar den relativa fuktigheten i lagerlokalen och gör så att varorna kan förvaras med
bibehållen kvalitet.

Torrluftlager används inom många olika områden, allt ifrån lagring av trä och säd till försvarsmateriel, som fordon och elektronisk utrustning. Bakterier behöver fukt för att överleva och föröka sig. Eftersom hygroskopiska material drar åt sig fukt, bildas där ofta gynnsamma förutsättningar för bakterier. En luftavfuktare kontrollerar den relativa fuktigheten (RF) i lagerlokalen och varorna kan förvaras under längre eller kortare tid med bibehållen kvalitet. Dessutom är det mer ekonomiskt att använda en luftavfuktare i större förvaringsutrymmen än vad det är med värme- och ventilationssystem.

Korrosion
Järn och stål rostar inte om luften som är i kontakt med ytan har en relativ fuktighet under 50%.

Mögel
Vid förvaring av organiska material är det bra att ha i åtanke att för hög luftfuktighet väcker liv i de mikroorganismer som bildar mögel och svamp. Mögel och svamp börjar växa om den relativa fuktigheten överstiger ca 70%, en avfuktare ser till att nivån aldrig överstiger 70%RF. Olika nivåer gäller dock för olika material.

Bakterier
Bakterier börjar växa vid för hög relativ luftfuktighet. Gränsen är olika för olika typer av bakterier men de flesta har svårt att överleva under 50%RF. Denna gräns är viktig att tänka på vid förvaring av olika matvaror.

 

Se även vår separata information om avfuktning av plasthallar och avfuktning av trävarulager och kontakta din närmaste DST representant för mer information.