Sorptionsavfuktare inom shippingindustrin

Avfuktning inom shippingindustrin har många fördelar. När den relativa fukten kontrolleras undviks problem som mögel och rost, samt så kan stilleståndstiderna i hamn kortas ned.

Allt fler rederier har börjat inse möjligheterna med att använda sig av avfuktning. Detta tack vare alla fördelar som torr luft för med sig. Exempelvis kan stilleståndstiderna i hamn minskas för en tanker som byter last. Genom en mobil eller fast avfuktarenhet blir upptorningsprocessen kortare. Lasten på fartyget bibehåller sin kvalitet under frakt, rost och mögel uppstår inte. Även reparationer, så som målning, på fartygen görs med fördel i torrt klimat.

Oljeplattformar
Avfuktning är ett ekonomiskt och tidsbesparande alternativ till att rostskyddsmåla. En avfuktarinstallation kostar endast en bråkdel av vad det kostar att blästra och måla t.ex. oljeplattformens ben.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.