Avfuktning inom plastindustrin

Inom plastindustrin är det viktigt att skydda gjutverktyg från kondens och att undvika absorption av fukt i plastgranuler. Med hjälp av DSTs avfuktare löses de fuktrelaterade problemen och klimatet blir produktionsanpassat.

Fuktrelaterade skador
Gjutformarnas kalla temperatur orsakas lätt av kondens på formytan, speciellt under de fuktiga och varma sommarmånaderna. En luftavfuktare kan sänka den relativa fuktigheten i produktionscykeln, vilket gör att gjutverktygens temperatur kan hållas på ca 5°C eller lägre, utan risk för kondens.

Högre produktionskapacitet
Tack vare att formarna kan ha en sådan låg temperatur blir produktionscyklarna snabbare och kapaciteten högre. En avfuktare kan därmed hjälpa till att öka produktionstillverkningen.

Lagring av råmaterial och gjutformar
Vid lagring av råmaterialet, vanligtvis plastgranuler i silos, är det viktigt att dessa skyddas mot fukt. Ibland kan även det pneumatiska systemet behöva torrluft för att undvika fuktupptagning i granulatet.
Med avfuktning behöver man inte lägga tid på inoljning av gjutformar för att hålla dem fria från korrosion när de inte används. DST erbjuder lösningar som levererar torrluft åt hela produktionscykeln.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.