Avfuktning i plasthallar

Plasthallar används som extra utrymme och till lagring av materiel. För att plasthallen inte ska få skador av mögel, kondens, rost och frost, är avfuktning ett bra alternativ.

I en plasthall är det ett vanligt problem att kondens sätter sig på kalla ytor, exempelvis i taket, om det sedan droppar ner kan material komma att skadas.

Eftersom plasthallar är oisolerade är uppvärmning vanligtvis inget alternativ för att lösa problemen. Utan bästa förvaringsklimat uppnås istället på ett enkelt och energieffektivt vis genom att installera en sorptionsavfuktare från DST.

Med hjälp av en avfuktare kan fuktnivån i hallen kontrolleras. Om den relativa fukten hålls under 70%, undviks mögelskador och för att undvika rost bör den relativa fuktnivån vara under 50%.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.