Avfuktning av museum och arkiv

Fukt utgör ett hot för bevarandet av antikviteter och museiobjekt. Seibu Giken DST AB har mer än 20 års erfarenhet av att leverera fukt och temperatur till museer och arkiv världen över.

Fukt utgör ett hot för bevarandet av antikviteter och museiobjekt. Målningar, möbler, linnematerial och andra organiska material innehåller mikroorganismer, vilka trivs och förökar sig om den omgivande luften har en hög nivå av relativ fukt. Detta kan orsaka oreparerbara skador.

I museum och arkiv förvaras föremål som skall visas upp och bevaras till eftervärlden. Detta ställer naturligtvis höga krav på ett väl kontrollerat inomhusklimat. Genom att reglera den relativa fuktigheten i lokalerna går det att undvika dyra och komplicerade restaureringsarbeten. Om den relativa fukten begränsas inom vissa intervall, kan inte mikroorganismer, bakterietillväxt eller korrosion uppstå.

Seibu Giken DST AB har mer än 20 års erfarenhet av att leverera ett klimat med rätt nivå av fukt och temperatur till museer och arkiv världen över.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.