Kontrollerat klimat inom livsmedelsindustrin med avfuktning

Vid både produktion, torkning samt lagring av livsmedel kan stora fördelar dras av torrluft. DST tillhandahåller flexibla luftavfuktare som kan kundanpassas för att garantera exakt rätt klimat.

Torra produkter
Vid tillverkning och lagring av torra produkter, som pulversoppor och buljonger är det viktigt att avfukta lokalerna så att ingredienserna inte klumpar sig vid blandning eller i förpackningarna. Med hjälp av avfuktning säkras produktionskvalitén och samma produktionstakt kan hållas året om.

Spraytorn och pneumatiska transportsystem
Vid torkning av produkter i spraytorn (även fluidiserade bäddar) kan man med fördel förtorka huvudluften. Därmed undviks säsongsvariationer i produktionskapaciteten. Innan produkten packas kyls den i ett kylsteg, om kylluften avfuktas undviks återuppfuktning av produkten.

Luft som används i pneumatiska system kan torkas för att förhindra uppfuktning och igensättning av rör. Är luften inte förtorkad finns det risk för att det torkade pulvret återfuktas när det kyls ned.

Lagring av ost
När ost lagras är det viktigt att hålla temperatur och fukt inom snäva intervaller för att kunna säkra ostens kvalitet.

Torkning
Vid torkning av livsmedel uppnås en högre och jämnare kvalitet där smakämnena bibehålls om torkningen sker vid en lägre temperatur och fuktighet.

 

Alla luftavfuktare från Seibu Giken DST är standardutrustade med en D-MAX rotor från Seibu Giken Co, men det är möjligt att välja till en specialrotor för känsliga miljöer. Exempelvis:

D-MAX H – hygienisk rotor som eliminerar bakterietillväxt
Seibu Giken DST AB tillhandahåller även D-MAX H, en antibakteriell sorptionsrotor som inte bara eliminerar existerande bakterier utan även stoppar all uppkomst av bakterier! Denna hygieniska rotor är ett utmärkt val vid läkemedel-, livsmedel och konfektyrtillverkning.

 

Läs mer om de olika rotorerna som erbjuds från Seibu Giken DST AB: Rotorteknologi och kontakta din närmaste DST representant för ytterligare information.