Avfuktning inom litiumbatteritillverkning

Fuktighet skapar stora problem för litiumbatteri-tillverkare då litium reagerar starkt med fukt. Kontrolleras luften och fuktigheten i produktions-lokalerna undviks reaktionerna och batteritillverkare kan garantera sin kvalitet.

2011 gjorde DSTs dotterbolag, DST China, sin första luftavfuktarinstallation hos ett litiumbatteri företag i Kina. Det visade sig vara den första av många installationer hos olika batteriföretag. Marknaden för litiumbatterier har vuxit markant de senaste åren och förväntas att växa ytterligare. Tillverkningsprocessen av litiumbatterier kräver en av de högsta luftfuktighetskontrollerna på marknaden, det måste vara under 1% relativ fuktighet för att batterierna inte ska påverkas. Blir det för fuktigt i till-verkningsrummet kan litiumet reagera med fuktigheten och bilda litiumhydroxid och väte. Alltså skulle både kvaliteten, prestandan och hållbarheten försämras avsevärt om litiumbatterierna kommer i kontakt med fukt. Därmed går det inte att tillverka litium utan att kontrollera luftfuktigheten.

För att undvika dessa problem med fukt så avfuktas produktionslokalerna. Det innebär att produktions-lokalerna blir renrum där det ventilationen blandas med
returluft och behandlas av avfuktaren så att både temperaturen och fukthalten kontrolleras i samma aggregat. DST har kunskapen att göra dessa installationer på ett sätt som även är energieffektivt. För ett litiumbatteri företag innebär en luftavfuktningsinstallation från DST att de kan garantera kvaliteten och hållbarheten på sina produkter samtidigt som de blir mer energieffektiva.