Sorptionsavfuktning vid tillverkning av läkemedel

Inom läkemedelsindustrin ställs det höga krav på en exakt reglerad luftfuktighet. DST erbjuder flexibla och kundanpassade helhetslösningar för kontroll av fukt och temperatur.

Tablettillverkning
Med sorptionsteknologi kan torktiden reduceras drastiskt och förhindra att granuler klumpar sig innan kapseln förseglas. Det förhindrar även att granulat fastnar i gjutformarna och garanterar att t.ex. gelatinkapslar och substans förpackas i rätt luftfuktighet.

Dragering
Reglering av luftfuktigheten är nödvändig när man dragerar tabletter med vattenbaserade ingredienser för att kunna säkra kvaliteten på produkterna.

Torkrum och laboratorier
Låg relativ fuktighet motverkar bakterietillväxt. D-MAX rotorn är idealisk för dessa applikationer då den är bakteriostatisk och inte ger ifrån sig damm och andra partiklar.

Vägning och blandning
När hygroskopa ingredienser vägs och blandas måste luften i lokalen hålla en konstant relativ fuktighet för att inte viktskillnader ska uppstå i produkterna.

 

Kontakta din närmaste DST representant för ytterligare information.