Frostfritt i kyllager och fryslager med avfuktning

När varm luft kommer in i kyl- och fryslager bildas kondens, frost och is. Vilket gör utrymmena svårstädade och arbetsmiljön till det sämre.  

Hög luftfuktighet i kyl- och fryslager kan göra så fotoceller frostas för. Fukten gör det även svårare att rengöra och frysarna måste frostas av allt oftare. Det stoppar upp produktionen samtidigt som det tar tid ifrån personalen, vilket gör att lönsamheten för frys- eller kylanläggningen minskar med stilleståndet som uppstår. Under sommarperioden kan problemen bli större än vanligt på grund av fuktig sommarluft.

Fukt från varmare uteluft som kondenserar i kyl/fryslagret skapar is, frost och snöpåväxt. Detta leder i sin tur till hala golv vilket är en stor olycksrisk för lagerpersonal och truckförare. Även is som bildas i taket och som inte tas bort utan bildar istappar kan innebära livsfara för personalen. Den varma och fuktiga luft som kommer in i kyllager ombildas dessutom till dimma vilket ger en ohälsosam luft samt dålig sikt.

Med en sorptionsavfuktare från DST som avfuktar luften går det att reglera den relativa fukten och därmed kraftigt minska is- och frostpåväxt. Detta gör att det blir betydligt färre avbrott för avfrostning och rengöring, samtidigt som hygiennivån höjs. Därmed undviks även ispåväxt i taket samt hala golv. Kylsystemet jobbar effektivare och levererar jämnare kylklimat vilket sänker energiåtgången. Mindre rå luft och halkfria golv är också ett stort plus för personalen.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.