Korrosionsskydda kraftstationer och vindkraftverk med avfuktning

Genom att avfukta kraftstationer och vindkraftverk skyddas de mot fuktskador som kan innebära korrosion.

I kalla rum ligger den relativa fuktigheten, RF, ofta runt 65%, korrosion kan uppstå fån ca 50%RF. Det innebär att en luftavfuktare som kontrollerar den relativa fuktigheten i ett rum eller på en anläggning kan ställas in så att korrosion undviks. Därmed går det även att göra så att elektronik- och elproblem orsakat av fukt försvinner. Vilket i sin tur innebär att underhållskostnaderna blir betydligt lägre om torr luft används, då kraftstationer och vindkraftverk inte behöver stängas för reparation.

Vindkraftverk
I tornet på ett vindkraftverk finns motorer och andra komponenter som är viktiga att skydda mot fukt. Det är mer ekonomiskt och effektivt att installera en liten avfuktare i tornet än att rostskyddsmåla och lägga personella resurser på underhållsåtgärder.

Torrkonservering av pannor
När en eller flera pannor på ett kraftvärmeverk är ur drift, bör pannans rökgasdel skyddas mot korrosion. Genom att avfukta rökgasdelen och/eller rörsystemen kan den relativa fuktnivån hållas så att korrosion inte uppstår. Används torrkonservering är det lätt att sköta underhållsarbeten i pannan även under stilleståndsperioden, vilket ger en kortare uppstartningstid. Avfuktning kan även med fördel användas för lagring av reservdelsgeneratorer.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.