Avfuktning för köttprodukter

Kötthantering kräver en strikt hygien för att kvaliteten på produkterna ska kunna garanteras. Med hjälp av en sorptionsavfuktare kan en hög hygienstandard uppnås, samt färre produktionsstopp och ingen kondens.

En luftavfuktare används för att reglera den relativa fuktigheten så att önskat klimat i lokalerna uppnås. Eftersom charkuteriprodukter hanteras i kalla lokaler uppstår lätt kondens i tak och på andra kalla ytor, vilket kan orsaka takdropp och i sin tur sänkt hygiennivå.

Med en kontrollerad fuktighet blir klimatet torrare och personalen upplever luften som  behaglig, trots den låga temperaturen. Halkrisken och luktförnimmelser minskar även med en lägre fuktighet. Det vanliga sättet att torka lokalerna efter rengöring är att skrapa golven och torka bort synligt vatten från maskiner samt använda ventilationen för att föra bort vattenångan. Genom att använda en sorptionsavfuktare i samband med rengöring och torkning förkortas torktiden av tak, väggar och maskiner. Det gör att det blir kortare stopp i produktionen och att arbetet kan starta snabbare.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.