Avfuktning vid tillverkning av konfektyr

DST tillhandahåller flexibla luftavfuktare som kan kundanpassas för att garantera rätt klimat vid tillverkning av choklad och annan konfektyr. Torrluft är en god investering både under tillverkning och lagring.

Choklad
Fettblommning är ett vanligt problem vid tillverkning och lagring av choklad. Det kan uppstå dels några timmar efter produktionen, samt någon gång under lagringstiden om den omgivande luften är alltför fuktig. Under tillverkning och lagring bör inte den relativa fuktigheten överstiga 60%.

Kyltunnlar
Genom att använda torr luft då choklad och konfektyr kyls, förhindras kondens dels på produkter men även inuti kyltunneln. När chokladen passerar genom kyltunnel finns flera fördelar med att avfukta; man undviker kondens, hygiennivån höjs och produkterna klibbar inte eller fastnar på transportbanden.

Dragering
Vid dragering av konfektyr är det nödvändigt att ha kontroll över luftfuktigheten. Vid för hög luftfuktighet blir kvalitén sämre och produkterna klibbar lätt fast vid varandra. Under den fuktiga årstiden orsakar fukten att torktiden och därmed också dragétiden förlängs. Används avfuktning går det att undvika denna förlängda produktionstid.

Förpackning
Förpackningsprocessen kan förbättras med torr luft, eftersom produkterna då inte fastnar i maskiner eller i omslagspapper. Även kartonger har en tendens till att förstöras i ett alltför fuktigt klimat, vilket undviks med en avfuktare.

Socker
Socker klibbar eller löses upp vid för hög luftfuktighet. Vid löslagring och säcklagring av socker är det därför en god idé att kontrollera luftfuktigheten i lagringslokalen. Förvaras socker i silos kan DSTs representanter leverera totallösningar på avfuktning av silon så att sockret inte klumpar sig.

 

Alla luftavfuktare från Seibu Giken DST är standardutrustade med D-MAX rotorn från Seibu Giken Co. Det är också möjligt att välja till specialrotorer för känsliga miljöer. Exempelvis:

D-MAX H – hygienisk rotor som eliminerar bakterietillväxt
Seibu Giken DST AB tillhandahåller D-MAX H, en antibakteriell sorptionsrotor som inte bara eliminerar existerande bakterier utan även stoppar all uppkomst av bakterier! Denna hygieniska rotor är ett utmärkt val för mat-, läkemedels- och konfektyrindustrin.

 

Läs mer om de olika rotorerna som erbjuds från Seibu Giken DST AB: Rotorteknologi och kontakta din närmaste DST representant för ytterligare information.