Avfuktning av jästproduktion

Fin jästextrakt är otroligt känsliga för fukt, så det måste vara mycket torr där jästen produceras. Vilket betyder att avfuktad luft är en bra lösning.

Hos fabriker som tillverkar jäst är fukt i lokalerna ett vanligt problem. Det beror på att det fina jästextrakten är känsligt för fukt och därför måste det vara torrt där jästen produceras. Om det inte är det och den fuktiga utomhusluften kommer in i lokalen kan maskinerna behöva stoppas ofta på grund av att luftfiltren blir klibbiga av jästen. Den fuktiga luften kan också göra att jästextraktet bildar klumpar när det kyls ned. Men med avfuktning säkras produktionskvalitén, vilket gör att samma produktionstakt kan hållas året om.

Fördelarna med avfuktad jästtillverkning är många, men några exempel är:

  • Konstanta produktionsförhållanden året runt
  • Ingen fuktupptagning under kylning av jästen
  • Inge klibbig jäst
  • Inga produktionsstopp på grund av klibbiga filter
  • Rätt produktkvalitet
  • Inget behov av att investera i en kylare
  • Lätt att kontrollera avfuktningen tack vare Internetanslutning

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.