Avfuktning av ishallar och curlinghallar

Fuktproblem uppstår lätt i en ishall, då varm och fuktig luft som kommer in i hallen kyls av och kondenseras.

Hög luftfuktighet i en ishall medför både dåligt inomhusklimat för människor och risk för mögeltillväxt och skador på byggnaden. Det kan bildas kondens på kalla ytor, framför allt i taket. Fukten droppar sedan ner på isen och orsakar ojämnheter. Dimbildning är inte heller ovanligt i ishallar som inte avfuktas. Det sker framförallt under varma årstider och under matcher, när varm luft utifrån möter den kalla luften i hallen. Med hjälp av en avfuktare kan luftfuktigheten sänkas till önskad nivå. Isen får en förbättrad kvalitet, det bildas inte dimma i hallen eller skador på byggnadskonstruktionen.

Daggpunkt
Tidigare har fukten i ishallar reglerats mot relativ fuktighet, men idag finns det enkla regelsystem som istället reglerar fukten mot en given daggpunkt. Daggpunkten i sig är oberoende av temperaturen i hallen och gör så att avfuktaren kan regleras bättre och hålla isytan torr och utan frostpåslag. Det innebär att vid hög aktivitet i hallen stannar inte avfuktaren när temperaturen stiger, utan den fortsätter att hålla daggpunkten på en nivå som gör att isen behåller en hög och jämn kvalitet. Med daggpunktsreglering går det till och med att finjustera så att isytan anpassas efter typ av aktivitet, t.ex. ishockey, konståkning eller curling.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.