Avfuktning inom försvaret

Inaktiva fartyg, tankers, flygplan, vapen och annan utrustning som förvaras i torrluftlager bibehålls i gott skick.

Försvarsmakter världen över har sedan 1970-talet använt sig av avfuktning till förvaringsutrymmen, där fartyg, tankers, flygplan, vapen, elektronik och annan utrustning förvarats. Tack vare den torra luften bibehålls utrustningen i gott skick. Denna lösning höjer beredskapen samt sänker kostnaderna. Utan avfuktning måste anställda ständigt gå igenom utrustningen för att se att den behålls i ett bra skick. Materiel behöver inte kontrolleras, provköras och servas lika ofta om de förvaras i torrluftlager. Detta spar tid, pengar och personalkraft. Med hjälp av torrluft undviks därmed korrosion, kondens och mögel vilket höjer stridsberedskapen.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.