Avfuktning av broar

Ett utmärkt skydd mot korrosion inuti brokonstruktioner är att avfukta broarna, det ger en längre livslängd och sparar resurser.

Rostskador orsakar stora underhållskostnader i brokonstruktioner världen över. Genom att leda ut torrluften i brons fackverk, skyddas konstruktionen mot fukt som kan orsaka korrosion. Torrluften som leds ut runt stålkonstruktionen skall hålla en relativ fuktighet på under 50%.

Även lådbalkarna, som vägbanan vilar på, kan skyddas mot rost genom att låta avfuktaren cirkulera torrluft i fackverket. Ett annat alternativ att skydda mot rost är att rostskyddsmåla. Men det är kostsamt och kräver löpande underhåll, samtidigt som färgen ökar vikten på bron. Fästkonstruktionen kan likaså avfuktas istället för att rostskyddsmålas.

Korrosionsskydd kan komma att krävas på mycket svåråtkomliga ställen och det är då betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att avfukta. I och med att en avfuktare kräver ett minimum av underhåll samt sparar mycket tid då det inte krävs personal som arbetar med rostskyddsmålning.

 

Kontakta din närmaste DST representant för mer information.